Telefoni

+355 69 753 1770

Email

v.berisha@beresearch.al

Be Research sh.p.k. është themeluar në vitin 2010 si kompani e specializuar në hulumtimin e tregut në Shqipëri. Themeluesit e saj janë profesionistë me përvojë nga Shqipëria, Kosova (Index Kosova) dhe i tërë rajoni i Ballkanit (BBSS Gallup International). Që nga viti 2013, Be Research është anëtare e Shoqatës Gallup International (hyperlink www.wingia.com).

placeholder